اطلاعیه شماره 1 :​قابل توجه فیلمسازان شرکت کننده در سوگواره مهر محرم

​قابل توجه فیلمسازان شرکت کننده در سوگواره مهر محرم
عنایت به اینکه حجم فیلمهای کوتاه ۳ دقیقه ای تولیدی ممکن است بیشتر از سقف حجم درنظرگرفته شده در  بخش ارسال سایت مهرمحرم باشد لذا خواهشمند است نسبت به بارگذاری اثر با فرمت کم حجم اقدام نموده کد رهگیری که سامانه بابت هر اثر تخصیص می دهد را برروی لوح فشرده حاوی فایل باکیفیت اثر مطابق با فراخوان مسابقه نوشته و به آدرس دبیرخانه پست فرمایید.

منبع خبر: