​راه يافتگان به نمايشگاه عکس مهرمحرم در بخش مجموعه عکس ملي معرفي شدند.

به گزارش روابط عمومي موسسه موج فرهنگ، سيدعابد ميرمعصومي دبير تخصصي بخش عکس «مهرمحرم» با اعلام رأي هيئت داوران متشکل از اساتيد برجسته عکاسي ايران آقايان :امیر علی جوادیان، محمد مهدی رحیمیان و نصرالله فروتن فر ، راه يافتگان به نمايشگاه عکس «مهرمحرم» در بخش مجموعه عکس ملي را بدين شرح معرفي نمود :

​راه يافتگان به نمايشگاه عکس مهرمحرم در بخش مجموعه عکس ملي معرفي شدند.
به گزارش روابط عمومي موسسه موج فرهنگ، سيدعابد ميرمعصومي دبير تخصصي بخش عکس «مهرمحرم» با اعلام رأي هيئت داوران متشکل از اساتيد برجسته عکاسي ايران آقايان :امیر علی جوادیان، محمد مهدی رحیمیان و نصرالله فروتن فر ، راه يافتگان به نمايشگاه عکس «مهرمحرم» در بخش مجموعه عکس ملي را بدين شرح معرفي نمود :

بخش مجموعه عکس ملي:
محمدرضا بهمرام (آذربايجان شرقي) – جمشید فرجوند فردا (کردستان) – هادی دهقان پور (خراسان رضوی) – سید متین هاشمی (آذربايجان شرقي) - سعید رضا مقصودی ( مرکزی) – علی ابک (سمنان) –مهناز نوریان(خراسان رضوی) - مسعود محقق(سمنان) -روح الله جوانی(اصفهان)-مهدی ایمانی(آذربايجان شرقي)

راه يافتگان به نمايشگاه مهرمحرم ، جهت ارسال فايل اصلي آثار خود با کيفيت تصوير dpi 300 به ايميل MehreMoharram@gmail.com  جهت چاپ عکس به ابعاد 70 × 50 به مدت 48ساعت فرصت خواهند داشت و درصورت عدم ارائه اثر تا مهلت مقرر، عکس مربوطه از نمايشگاه حذف خواهد شد. جهت پي بردن به عکس منتخب خود ، کد اثر را از فايل PDF زير برداشته و با ورود به سامانه مهرمحرم در پنل کاربري خود ، عکس منتخب را مشاهده نماييد.


راه يافتگان به نمايشگاه مهرمحرم بخش مجموعه عکس ملي (PDF)

منبع خبر: