نشست خبری یکپارچه سازی سوگواره های حسینی امروز دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در قم برگزار می گردد.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته، با هدف هم افزایی و تخصصی نمودن سوگواره های حسینی ، سوگواره های مهرمحرم، اشراق و بوی سیب به هم پیوسته و با تشکیل سوگواره ملت امام حسین علیه السلام ، ذیل این سوگواره به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اطلاعات تکمیلی در اخبار بعدی به سمع و نظر همراهان و مخاطبین سوگواره مهرمحرم خواهد رسید.

​نشست خبری یکپارچه سازی سوگواره های حسینی امروز دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در قم برگزار می گردد.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته، با هدف هم افزایی و تخصصی نمودن سوگواره های حسینی ، سوگواره های مهرمحرم، اشراق و بوی سیب به هم پیوسته و با تشکیل سوگواره ملت امام حسین علیه السلام ، ذیل این سوگواره به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اطلاعات تکمیلی در اخبار بعدی به سمع و نظر همراهان و مخاطبین سوگواره مهرمحرم خواهد رسید.

منبع خبر: