اطلاعیه شماره 2 :قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقه رسانه های دیجیتال مهر محرم

​اطلاعیه شماره 2
قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقه رسانه های دیجیتال مهرمحرم
در صورت بروز مشکل در آپلود عکس های بخش مجموعه عکس ملی و بین المللی ، ابتدا ۴ عکس مجموعه عکس را بارگذاری نموده سپس با مراجعه مجدد به سامانه ، عکسهای باقی مانده را بارگذاری نمایید.
حجم هر عکس ارسالی در بخش مجموعه عکس طبق فراخوان می بایست از ۲ مگابایت بیشتر نباشد.
دبیرخانه مسابقه رسانه های دیجیتال مهرمحرم

منبع خبر: