اطلاعیه شماره 3 : دبیرخانه سوگواره مهرمحرم

​با توجه به عدم حضور زوار ایرانی در راهپیمایی اربعین امسال، به پیشنهاد ستاد بازسازی عتبات عالیات ۲موضوع به بخش مسابقه بین المللی مهرمحرم اضافه گردید.
جهت اطلاع از فراخوان مسابقه بین المللی همچنین پویش تولیدمحتوا به سایت مهرمحرم به آدرس :
www.MehreMoharram.ir
مراجعه نمایید.
آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۰ آبان ۹۹

منبع خبر: